Dopiero wtedy zobaczymy nowe, szersze horyzonty. Dlatego jakkolwiek duży byłby problem, pamiętajmy: „im większy problem tym więcej z niego widać”…