Życiowe problemy są jak kamienie, trzeba je przeskoczyć, obejść albo się na nie wdrapać.

Dopiero wtedy zobaczymy nowe, szersze horyzonty. Dlatego jakkolwiek duży byłby problem, pamiętajmy: „im większy problem tym więcej z niego widać”…